MENU

Majlis Daerah Gua Musang menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.
 

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut:

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

 

SENARAI DATA TERBUKA (www.data.gov.my)

  1. Senarai Alamat Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Kelantan
  2. Lokasi Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kelantan
  3. Bilangan Aduan Awam Mengikut Kategori Di MDGM 2017
  4. Bilangan Kompaun Mengikut Jenis Kesalahan MDGM 2017