MENU
 • Majlis Daerah Gua Musang meliputi kawasan-kawasan yang telah digazetkan sebagai kawasan yang tertakluk di bawah kuasa Majlis Daerah Gua Musang.

 • Majlis Daerah Gua Musang merupakan sebuah Kerajaan Tempatan yang ditubuhkan bertujuan untuk: 

  • Menepati dasar tempatan yang mana setiap kawasan yang terletak di bawah pentadbiran ini perlu ditadbir dengan cekap.

  • Meningkatkan taraf organisasi Majlis Daerah Gua Musang ke tahap yang lebih baik.

  • Meningkatkan mutu perkhidmatan Majlis Daerah Gua Musang dengan memberikan perkhidmatan yang baik dan memuaskan kepada pelanggan

  • Bertanggungjawab untuk mengatur, menyusun dan melaksanakan perancangan-perancangan yang sesuai untuk mewujudkan bandar yang tersusun indah

  • Mewujudkan Majlis Daerah Gua Musang sebagai sebuah Kerajaan tempatan yang terbaik dari segi pentadbiran, perkhidmatan, perancangan dan kewangan.