MENU

Perbentangan Kertas Cadangan Pelan Strategik MDGM Oleh Ketua-Ketua Unit Kepada Y.M Yang DiPertua & Setiausaha MDGM Sempena Brainstorming Pelan Strategik MDGM 2016-2025, pada 05-07 Januari 2017 di Premiera Hotel Kuala Lumpur.