MENU

Majlis Angkat Sumpah Menerima Jawatan Sebagai Ahli Majlis Dan Mesyuarat Penuh MDGM Bil 1/2017 yang dipengerusikan oleh Y.M Yang DiPertua MDGM pada 06 Januari 2017 di Premiera Hotel Kuala Lumpur.