MENU

PADA 01 Jamadilawal 1440H/ 07 Januari 2019 diadakan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Ahli Majlis PBT Negeri Kelantan di SUK Kelantan dan Majlis Angkat Sumpah Menerima Jawatan Ahli Majlis MDGM 2019 di Grown Garden Hotel Kota Bharu. Seterusnya diadakan juga Mesyuarat Penuh MDGM Kali 1/2019. Majlis dihadiri YABrs. Tuan Yang Dipertua, Ahli-Ahli Majlis, Setiausaha dan semua ketua unit MDGM.