MENU

MAJLIS DAERAH GUA MUSANG telah mengadakan sesi 'Town Hall' bersama penduduk tanah puteh Gua Musang pada 03 Oktober 2017 di Dewan Muhamad Husin MDGM. Majlis telah dirasmikan oleh YM. Tuan Zainal Abidin Bin Tuan Yusuf, Yang Dipertua MDGM. Turut hadir di dalam program ini ialah YBrs. Tuan Setiausaha, Ketua WHIP, Ahli-Ahli Majlis dan pegawai bahagian perancangan & pembangunan MDGM serta wakil-wakil penduduk tanah puteh.