MENU
  • Dokumen sebutharga akan dijual mulai 26 MAC 2019 hingga 02 APRIL 2019 (waktu pejabat) di kaunter bayaran Pejabat Majlis Daerah Gua Musang (MDGM) dan hanya dijual kepada Penyebutharga atau wakil yang sah sahaja dengan bayaran tunai.
  • Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebutharga di Bahagian Pembangunan & Kejuruteraan MDGM sebelum jam 12.00 tengahari pada 04 APRIL 2019.