MENU

Nilai Tatakelakuan

 • Nilai tata kelakuan ‘Ubudiyyah'
   
  • Ikhlas dan Niat Suci
 • Mempunyai niat melaksanakan tugas kerana Allah WST untuk mencari rezeki yang halal dan mengharapkan keredhaan-Nya serta sentiasa berhati mulia dalam melaksanakan balasan manusia dan menghakis sebarang unsur kepentingan diri sebagai asas pengisian amanah.

  • Bekerja Sebagai Ibadat

  Sentiasa meyakini bahawa setiap tugas yang dilakukan adalah berupa ibadat dan berusaha untuk mendapat keredhaan Allah SWT.

  • Pengawasan Allah SWT

  Menyedari bahawa segala gerak kerja yang dilukan adalah sentiasa berada di bawah pengawasan Allah SWT.

  • Balasan dan ganjaran

  Menginsafi bahawa segala tugas dan amalan yang baik akan dibalas dengan ganjaran manakala perbuatan yang buruk akan mendapat hukuman daripada Allah SWT.

  • Mencapai keredhaan Allah SWT

  Sentiasa meyakini bahawa setiap tugas yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah.

  • Bersyukur

  Sentiasa menghargai nikmat dan rahmat Tuhan, gembira dapat melaksanakan tugas, kecenderungan melihat keadaan dengan lebih positif, redha dengan kedudukan dan pangkat, berbelanja dengan berhemah dan menggunakan segala nikmat dan pemberian Tuhan ke arah perkara yang diredhai-Nya.