MENU

Nilai tata  kelakuan ‘Mas'uliyyah'

  • Amanah

Sentiasa menyedari hakikat bahawa tugas adalah amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, berusaha menghindar dengan rela hati kepentingan peribadi dari mengatasi kepentingan tugas dan memastikan tiada penyelewengan dalam tugas sama ada dari segi masa, kuasa, sumber wang dan peralatan serta tenaga kerja.
 

  • Keyakinan Tidak boleh Dihalang Oleh Keraguan

Kaedah yang kedua akan membuatkan seseorang terus bertekad dengan kerja-kerjanya setelah meyakini kebeneran kerja-kerja tersebut, walaupun dihasut dan ditohmah malah ditimbulkan keraguan oleh musuh.
 

  • Kesukaran Boleh Membawa Kemudahan

Kaedah ketiga akan menjadikan penjawat awam tidak menghadapi persoalan halangan, walaupun berdepan dengan sesuatu yang dalam biasa adalah haram. Ini berlaku bila keadaan memaksa.
 

  • Kemudaratan Hendaklah Dihindarkan

Kaedah hendaklah akan menjadikan seseorang pentadbir itu berwaspada dengan sesuatu yang buruk dan selalu bertindak mengurangkan risiko. Mereka membuat pilihan yang tepat dalam keadaan yang penuh kritikal.
 

  • Adat Boleh Menjadi Hukum

Kaedah kelima pula akan memastikan sesuatu telah menjadi tradisi yang baik dan diamalkan.