MENU

Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/2010

  • Mengenai Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Manusia Sektor Awam.

Pekeliling Bil 8/2010

  • Mengenai Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Manusia Sektor Awam.

Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bil 10/2010

  • Mengenai Penyeragaman Waktu Bekerja Kepada Semua Jabatan Dan Agensi Kerajaan Negeri Kelantan Yang Berkuatkuasa Pada 15 Oktober 2010.

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil 3/2010

  • Mengenai Pindaan Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas-Tugas Rasmi.

Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bil 5/2010

  • Mengenai Penamatan Perkhidmatan Urusan Persaraan Kerana Telah Mencapai Umur 55/56/58 Tahun Dan Urusan Persaraan Pilihan Dan Fungsi Kematian Dalan Perkhidmatan.

 

Peraturan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di Bawah Perintah Am 5 Bab G Dalam Mematuhi Waktu Bekerja.

Arahan Kebersihan Utama Negara(Nkra) Bandar Selamat

  • Melantik Keahlian Bagi Jawatankuasa Pegawai Bandar Selamat Di Peringkat Pihak Berkuasa Tempatan.

Perkeliling Perkhidmatan Bil 3/2010

  • Mengenai Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ.