MENU

Senarai soalan-soalan lazim berkaitan majlis dan laman web.

Soalan :
Apakah cukai taksiran?

Jawapan :
Cukai Taksiran ialah cukai yang dikenakan ke atas pelanggan berkadar seperti rumah kediaman, kedai, kilang, hotel, stesen minyak dan tanah kosong yang terdapat di Majlis Daerah.

Soalan :
Bagaimana cara ianya boleh dibayar?

Jawapan :
Dua (2) kali setahun iaitu:
1/2 tahun pertama - bayar sebelum 28 Februari.
1/2 tahun kedua - bayar sebelum 31 Ogos

Soalan :
Apakah yang terjadi jika tidak menjelaskan cukai taksiran dalam tempoh tersebut?

Jawapan :Mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976, tindakan-tindakan boleh dikenakan seperti berikut:
Notis (Borang E) akan dikeluarkan dan ANDA dikehendaki menjelaskan dalam masa 15 hari dari tarikh Notis ini dikeluarkan. Denda lewat akan dikenakan seperti berikut:
a)Jumlah wang yang belum dibayar yang kena dibayar tidak melebihi RM 50.00.Notis Tuntutan akan dikeluarkan jika bayaran sepenuhnya tidak dibayar dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis tuntutan ini dikeluarkan maka waran tahanan boleh dikeluarkan di bawah seksyen 148 Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan bayaran waran tahanan akan dikenakan seperti di bawah:
b)Bayaran waran tahanan 3 peratus daripada jumlah tunggakan setiap 1/2 tahun.

Soalan :
Bagaimanakah hendak mengelak denda atau tindakan waran tahanan atau mahkamah?

Jawapan :
Bayar segera sebelum 28 Februari atau 31 Ogos pada tiap-tiap tahun.

Soalan:
Berapakah bilangan PBT yang terdapat di Malaysia sekarang?

Jawapan:
145 buah PBT (termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur), iaitu Majlis Perbandaran (MP) 31 buah; Majlis Daerah (MD) 114 buah. Terdapat juga beberapa badan lain yang diberi kuasa oleh Kerajaan Negeri masing-masing untuk melaksanakan fungsi-fungsi PBT seperti: PBT Kulim Hi-Tech, PBT Pasir Gudang, Perbadanan Putrajaya dan sebagainya.

Soalan:
Adakah kesemua PBT di Malaysia terletak di bawah bidang tugas Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)?

Jawapan:
Kesemua PBT terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri masing-masing. Bidang tugas KPKT adalah untuk menyelaras PBT-PBT tersebut dari segi penyeragaman dasar dan perundangan, memberi khidmat nasihat termasuk khidmat nasihat teknikal dan penyaluran peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan.

Soalan:
Bagaimana orang ramai boleh membuat aduan mengenai isu/masalah yang dihadapi di dalam kawasan PBT?

Jawapan:
Orang ramai boleh membuat aduan terus kepada PBT yang berkenaan ataupun kepada KPKT.

Soalan:
Apakah sampah pukal (tilam, almari buruk dan sebagainya) di pungut seperti mana kekerapan pungutan sampah biasa?

Jawapan:
Sampah pukal di pungut sekali seminggu sahaja.

Soalan:
Jika pihak yang di pertanggunajawabkan tidak melaksanakan kerja-kerja pembersihan sampah, apakan tindakan yang boleh diambil oleh penguna atau orang ramai?

Jawapan:
Pihak Penguna boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan berhampiran untuk membolehkan tindakan pembersihan dijalankan secepat mungkin.

Soalan:
Apakah warna tong kitar semula?

Jawapan:
Warna tong kitar semula adalah seperti berikut :

  • Warna Biru - Untuk kertas
  • Warna Jingga - Untuk tin aluminium, tin keluli dan plastik
  • Warna Coklat - Untuk kaca

Soalan:
Bilakah tarikh sambutan Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan?

Jawapan:
Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan disambut pada 11 November setiap tahun.

Soalan:
Apakah yang menyebabkan berlakunya deman denggi?

Jawapan:
Virus denggi.

Soalan:
Apakah jenis nyamuk yang membawa virus denggi?

Jawapan:
Nyamuk Aedes.

 

Sebarang pertanyaan lanjut boleh emailkan kepada mdgm@kelantan.gov.my