MENU

MOTO

" MDGM Di hati Rakyat "

 

OBJEKTIF MDGM

1. Memperkasakan Keupayaan Dan Kapasiti Organisasi Bagi Meningkatkan Kecekapan Sistem Penyampaian Perkhidmatan

 

2. Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan Membudayakan Kualiti Dan Nilai-nilai Murni

 

3. Berteraskan Hala Tuju Perancangan Pembangunan Selaras Dengan Pelan Rancangan Struktur Dan Rancangan Tempatan

 

4. Memperlengkapkan dan Memperkemaskan Kemudahan Dan Infrastruktur Awam Bagi Mempertingkatkan Kualiti Hidup Masyarakat

 

5. Mempertingkatkan Keselamatan Dan Ketenteraman Awam Bagi Tujuan Mengekalkan Perpaduan Dan Keharmonian Masyarakat

 

6. Mempertingkatkan Daya Saing

 

7. Pencapaian NKRA Yang Releven